Krédom našej tlačiarne je uľahčenie starostí zákazníka s tlačenou produkciou. Celá zákazka je pre zákazníka zrealizovaná od stola svojej kancelárie.
Tlačové podklady pošlete cez internet a kompletnú zákazku Vám privezieme v čo najkratšom čase. Málo nákladové zákazky doručíme do 24 hodín.
Zákazník nemusí prenášať rôzne média, alebo filmy medzi grafikom, štúdiom, tlačiarňou a klientom atď...

Všetky starosti s tlačenou produkciou nechajte na nás a môžete sa venovať svojej ďalšej práci.