INTER PRINT spol. s r.o.
Vajnorská 135
832 37 Bratislava
 
Tel.: 02/444 567 11
Fax: 02/444 567 10
E-mail: osvit@interprint.sk

ftp prístup : na požiadanie

Fakturačné údaje
Bank.spoj.: TATRA BANKA ,a.s
Čislo účtu: 2622340893/1100
IČO: 35680474
IČ DPH: SK 2020308543